Công Ty TNHH Vẹn-Toàn

gb flagvn flag
  • Logo Công Ty Vẹn Toàn
  • Ngành hóa chất
  • Thuộc da
  • Phụ gia VLXD
  • Mút Xốp
  • Nông nghiệp
  • Chống thấm
  • Dầu khí
Liên Hệ

Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Vẹn Toàn

Địa chỉ: 17-19 Đường D12, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.

MST: 0303082001

Số điện thoại: +84-28-62679227 / +84-28-62679228.

Số Fax: +84-28-62679229.

Email: vento@vento.com.vn

 

:

:

:

:

:

:

 

 

skype
Hit counter
hit counter

AkzoNobel TANAC BRB AVA Chemical Darisa JRS MarcChem Momentive USI Copolymer Wacker USK Chemtura Retorte Polartech Pidilite Young's Corp Lambiotte