Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024

Giới Thiệu

Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Sản xuất VẸN TOÀN (VENTO), thành lập vào đầu năm 2003, các cổ đông đều có chuyên môn sâu trong lãnh vực hóa chất, đã từng làm việc cho các công ty đa quốc gia trong các lãnh vực này từ 5 đến trên 15 năm.

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại hóa chất đặc biệt, các phụ gia, phục vụ cho nhiều lãnh vực sản xuất khác nhau. Đối tượng khách hàng là các công ty nước ngoài đầu tư tại VN và các công ty VN. Không chỉ đơn thuần là cung cấp hóa chất, dựa vào khả năng chuyên môn và mối quan hệ mật thiết với các nhà cung cấp, chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng trong việc áp dụng các sản phẩm do chúng tôi cung cấp giúp khách hàng sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt hơn.

VENTO cung cấp hóa chất theo 2 phưong thức:

– Hợp đồng trực tiếp giữa khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi theo giá CIF.

– Giao tận kho của khách hàng trên lãnh thổ VN

VENTO luôn luôn tìm kiếm cơ hội mới và củng cố năng lực của tòan công ty, vì vậy chúng tôi luôn mong muốn đón nhận sự hợp tác và ủng hộ của các nhà cung cấp cũng như khách hàng.

vi